Çelebi Sultan Mehmed’in Şahsiyeti

9 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Çelebi Sultan Mehmed’in Şahsiyeti

Vefatında 43 yaşında bulunan Çelebi Sultan Mehmed, beyaz yüzlü, kara gözlü, çatık kaşlı, sık sakallı, açık alınlı, geniş omuzlu, orta boylu, uzun kollu ve güler yüzlü bir padişahtı. Babası Bayezid gibi, sert ve haşin olmadığı gibi, kardeşi Musa Çelebi gibi şiddet sahibi de değildi. Emir Süleyman gibi yumuşak ve kayıtsız da olmayan Çelebi Mehmed, azim ve irade sahibi, makul hareketli, sabırlı ve va’dine sadık bir padişah idi. Vakar ve ciddiyetini hiçbir zaman bırakmayan padişah, kendisini herkese sevdirmiş, düşmanlarının bile muhabbetini kazanmıştı. Hareketlerinde ölçülü ve dikkatli olan Çelebi Mehmed, giriştiği faaliyetlerde vaziyeti iyi kavrar, hadiseleri ona göre ayarlardı. Uysal davranır ve tehlikeli gaileleri seri hareketlerle kolayca bertaraf etmesini bilirdi. Saltanat mücadelesi ve padişahlığı zamanında, 24 muharebeye katılmış ve kırk kadar yara almıştır.

Genç padişahın en büyük arzusu, babası Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı hakimiyetinde bulunan toprakların yeniden ele geçirilmesini sağlamak idi. Bu arzusu için çok çalışmış ve büyük ölçüde muvaffak olmuştur. Bizans ve diğer devletlerle dost geçinen Çelebi Sultan Mehmed, Venediklilerle, daha önce anlatılan deniz savaşını yaparak kaybetmiş, daha sonra da bu devlet ile sulh aktetmiştir. Memluk hükümdarı Melik Müeyyed Şah ile de iyi ilişkilerde bulunmuştur.

Çelebi Sultan Mehmed’in , Murad (veliahd), Mustafa, Kasım, Ahmed, Yusuf ve Mahmud adlarında altı oğlu ile yedi de kızı olmuştur. Bunlardan Kasım, Ocak 1407’de Amasya’da, Ahmed de babasının padişahlığı zamanında Bursa’da ölmüştür. Çelebi Mehmed öldüğünde, şehzade Mustafa Hamid ilinde sancakbeyliği yapmakta idi. Yusuf ve Mahmud ise henüz küçük yaşta idiler. Daha sonra gözlerine mil çekilerek Bursa’da ikamete mecbur edilen bu küçük şehzadeler, 1428’de vukubulan veba salgınında vefat ettiler.

Kızlarından ise Selçuk, Hafsa, Sultan, Ayşe ve Hatice hatunların isimleri bilinmektedir. Diğer üç kızı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler