Cem Sultan İle 2. Bayezid Arasındaki Yenişehir Savaşı

10 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Cem Sultan İle 2. Bayezid Arasındaki Yenişehir Savaşı

Cem’in Bursa üzerine yürüdüğünü haber alan II. Bayezid, babasının cenazesini defnettikten sonra, hemen Üsküdar’a geçerek, ordusunu hazırlamaya başladı. Orduyu hazırlamakta güçlük çekmedi; çünkü, babasının zafer için hazırladığı büyük ordusunun mühim bir kısmı sefere hazır durumda idi. Buradan Bursa üzerine hareket eden padişah, aynı zamanda Cem’in yanında bulunan Aştinoğlu’na mektuplar göndererek, kendisine, Anadolu beylerbeyliği ile 100.000 altın va’detti. Bu arada Cem Sultan da halası Selçuk Hatun başkanlığında Mevlana İyas ve Ahmed Çelebi’den meydana gelen bir elçilik heyeti göndererek, Anadolu ile Rumeli’nin iki ayrı devlet olarak ayrılmasını, Rumeli’nin Bayezid’e, Anadolu’nun da kendisine verilmesini teklif etti. Ancak Cem’in bu teklifi hemen reddedildi.

Saltanatın taksimi teklifinin reddedilmesi üzerine, Cem Sultan kuvvetlerini ikiye ayırdı ve Gedik Nasuh Bey kumandasındaki askerlerini İznik’e gönderdi. Diğer kuvvetlerin başına da kendisi geçerek, Bayezid’in çok kuvvetli bir ordu ile üzerine gelmesine aldırmayarak, ona karşı harekete geçti. Onun bu davranışında, yanında bulunan ve II. Bayezid ile gizlice görüşen Aştinoğlu’nun büyük etkisi vardı. Aştinoğlu, Bayezid’den aldığı talimat gereğince, Cem Sultan’ı Yenişehir ovasına çekmeye çalışıyordu.

Bu sırada Arvad Derbendi’ni kapatmak suretiyle, padişahın ileri gönderdiği Sinan Paşa maiyyetindeki kuvvetlerin yolunu kesen Gedik Nasuh, hemen arkadan II. Bayezid’in de geldiğini görünce, kaçarak, Yenişehir ovasına gelmiş bulunan Cem Sultan’ın yanına vardı. Ertesi gün, Bayezid de ordusu ile Yenişehir ovasına vasıl oldu. Bu sırada, İtalya seferinin kahramanı ve Otranto fâtihi Gedik Ahmed Paşa da, padişahın huzuruna girdi. Gedik Ahmed Paşa, lalalığını yaptığı ve cengaverliğine güvendiği Cem taraftarı bir paşa idi. Onun, ordugaha girdiğinde saltanat tahtında Bayezid’i gördüğü ve ona asi olmamak için inkiyat üzere emrine girdiği bilinmektedir.

**Nitekim Gedik Ahmet Paşa’nın orduya gelişi Bayezid tarafında sevinç, Cem tarafında ise üzüntü yarattı.

Burada, Göksu çayının sağ sahilinde, sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğle zamanına kadar, büyük bir şiddetle cereyan eden savaşı Cem kaybetti. Ancak Cem’i, hezimetten ziyade, Aştinoğlu’nun ihaneti ile kendisine taraftar zannettiği Gedik Ahmed Paşa’nın padişahın safında yer alması perişan etmiştir; çünkü Aştinoğlu’nun hilesini sezemeyen Cem, ona, düşmanın sudan geçmesini men etmek için istediği askerleri vermiş, o da, bu askerlerle Sultan Bayezid’e katılmakta gecikmemişti. Onun bu hareketini tasvip etmeyen askerlerin pek azı Cem’in yanına dönebilmişlerdi. Diğer taraftan, Ayaş Paşa’dan esir alınıp Yenişehir’de zindana atılmış bulunan yeniçerilerin, padişahın muzafferiyetini duyup, zindanı boşaltarak ona iltihak etmeleri de Cem’in bozgununda önemli etki yapmıştır. Karamanoğlu ise, daha önce, sözünde durmayarak savaş meydanını terketmişti. Varsaklar da Karamanoğulları ile birlikte çekildiler. Nihayet durumun tamamen aleyhine döndüğünü gören Cem Sultan, Eskişehir

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap