Cem Sultan’ın Hacca Gitmesi, Anadolu’dan Aldığı Davet Üzerine Tekrar Gelmesi ve Karamanoğlu Kasım Bey’le İttifakı

10 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Cem Sultan’ın Hacca Gitmesi, Anadolu’dan Aldığı Davet Üzerine Tekrar Gelmesi ve Karamanoğlu Kasım Bey’le İttifakı

Mısır’da, bir hükümdar gibi ağırlanan Cem Sultan‘ı, Osmanlı devleti ile arası bozuk olan Sultan Kayıtbay, bir koz olarak kullanmak istiyordu. Ancak Cem, Kayıtbay’ın bu ilgisinden çabuk sıkıldı. Kardeşine yazdığı bir mektupta, durumundan acı acı şikayet etti. II. Bayezid, cevabında, saltanat emellerinden vazgeçer ve Kudüs’de oturursa kendisine yıllık 1.000.000 akçe tahsisat gönderileceğini bildirmişti. Saltanat hususunda, kardeşinden hiçbir ümit görmeyen Cem Sultan’ın Kahire’de huzursuzluğu daha da arttı. Hac mevsimi yaklaşmakta olduğu için, Sultan Kayıtbay’dan müsaade alarak Mekke’ye gitti. Ailesi ile birlikte, ihtişamlı hac kervanı ile Hicaz’ı ziyaret eden ve hacı olan Cem Sultan, geçtiği her yerde ilgi ve sevgi ile karşılandı.

Cem Sultan Kahire’ye döndüğünde, kardeşler çekişmesinden yararlanarak eski topraklarına sahip olmak isteyen ve uzun zamandan beri Uzun Hasan’ın oğlu Yakub Bey’in yanında yaşayan Karamanoğlu Kasım Bey, Cem Sultan’a mektup yazarak onu Anadolu’ya davet ile, birlikte mücadele teklifinde bulundu. Kasım Bey, Ankara beyi Mehmed Bey’i de, kendi tarafına çekmiş, şehzadeyi Anadolu’ya getirtmek için türlü yollara başvurmuştu. Bu arada, Larende’de bulunan eski lalası Gedik Ahmed Paşa’nın ağzından da mektup gönderiyordu.

Sultan Cem, nihayet bu davetlere kandı. Zaten Kahire’de boşu boşuna oturmaktan bıkmıştı. Kendisine dost sandığı Anadolu’daki davetçi ve taraftarlarının isteklerine uyarak, saltanatı ele geçirmek üzere hazırlığa başladı.

Bu niyetini açtığı ve müsade istediği Kayıtbay, Memlûklü kumandanlarını bir araya toplayarak bir meclis akdetti. Cem Sultan’m da katıldığı bu mecliste, uzun ve ağır münakaşalar oldu. Cem’in Anadolu’ya gönderilmesine karşı çıkan Emir Özbek ile şehzade arasında sert tartışmalar oldu. Ancak meclis dağıldıktan sonra, 27 Mart 1482’de Kahire’den hareketle, 6 Mayıs’ta Halep’e geldi. Buraya ulaştığında, eski sadık adamları ile Gedik Ahmed Paşa’nın önünden kaçan Trabzonlu Mehmed Bey (Ankara beyi) şehzadenin maiyyetinde yerlerini aldılar ve kendisine Anadolu hakkında bilgi verdiler.

Halep’ten ayrılan Cem Sultan, Adana’da Karamanoğlu Kasım Bey ile buluştu. Cem Sultan’la bir anlaşma yapan Karamanoğlu, muvaffak oldukları takdirde, atalarının eski topraklarına sahip olacaktı. Karamanoğlu Adana’ya geldiğinde, eski dostları Varsaklar ile Turgutlu aşiretleri, kendisine inkiyat ederek yanında yer almışlardı. Onun Taşeli’ndeki hareketini öğrenen Karaman beylerbeyisi Hadım Ali Paşa, üzerine yürümüş ise de, kuvvetlerinin azlığı dolayısıyla geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu durum, Kasım Bey’e cesaret ve ümit vermişti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.