Cumhuriyet Döneminde Kurulan Partiler İle İlgili Soru