İç Sorun Olmasına Rağmen Dış Politikayı da Etkileyen Olaylar İle İlgili Soru