Türkiye’yi Hem İç Hem de Dış Politikalarda Zor Durumda Bırakan Gelişmeler İle İlgili Soru