Cumhuriyetin İlanı İle Türkiye’nin Benimsediği Unsurlar İle İlgili Soru