Halifeliğin Kaldırılmasının Saltanattan Sonraya Bırakılması İle İlgili Soru