Eyalet Ayaklanmaları

23 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

EYALET İSYANLARI

Merkezi otoritenin zayıflaması 17. yüzyılda eyaletlerde de kendini hissettirmeye başladı.
Merkezdeki yönetim boşluğu yerel yöneticilerin bağımsızlık isteklerini arttırdı. Yöneticilerin tutum ve davranışlarına halkın tepkisi de eklenince eyaletlerde isyanlar çıktı.

Sivas Valisi: Ali Pafla
Erzurum Valisi: Abaza Mehmet Pafla
Lübnan’da Dürzi Lider: Fahreddin

Halep Beylerbeyi; Canbolatoğlu Ali Paşa’nın isyanlarını, Bağdat, Yemen, Eflak, Boğdan, Erdel, Trablusgarp ve Kırım isyanları takip etti. Osmanlı Devleti’ni uğraştıran bu isyanlar zor da olsa bastırılmış fakat bazılarına da tavizler verilmek durumunda kalınmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap