Eyüb’de Sahabe Ebû Eyyüb el-Ensârî İçin Cami ve Türbe Yaptırılması

22 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Eyüb’de Sahabe Ebû Eyyüb el-Ensârî İçin Cami ve Türbe Yaptırılması

Hz. Peygamber’in bayraktarı olup, Emeviler zamanında İstanbul kuşatmasına katılan ve şehid olması üzerine sur dışında defnedilen Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin kabri, fetihten sonra, Fâtih’in hocası Akşemseddin’in kerameti ile bulunmuş, padişah tarafından da, burada bir cami ile türbe inşası emredilmişti. Ebû Eyyüb’ün cenazesi, kendi isteğiyle Bizanslılara sezdirilmeden gömülmüştü. Şehâdeti hakkında kaynaklarda farklı rivayetler vardır. Bazıları onun surlardan atılan bir ok isabeti ile, bir kısım tarihçiler de, Bizanslılarla anlaşıp Ayasofya’yı gezip, burada iki rekat namaz kıldıktan sonra çıkarken, anlaşmaya hiyanet eden Bizanslıların attıkları taşlarla şehid olduğunu yazmaktadır.

1453’te Akşemseddin’in tayin eylediği yer kazılarak, iki metre kadar derinlikten mezar taşı çıkarılan Ebû Eyyüb’ün adına, 1458 yılında Fâtih Sultan Mehmed, önce bir türbe yaptırmıştır. Daha sonra, aynı yıl içerisinde türbenin hemen yanında bulunan şimdiki Eyüb Camii de ikmal edilmiştir (1459).

İstanbul’da ilk yapılan cami sayılan Eyüb Camii, muhtelif tamirler geçirmiş, III. Selim tarafından, minareleri dışında, eski planına uygun şekilde yeniden yaptırılmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular