Fetret Devri

7 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Fetret Devri (1402 – 1413)

Timur, Ankara Savaşı’ı akabinde Anadolu’da kendisine karşı askeri ve siyasi bir tehdidin ortaya çıkmaması  için Osmanlı Devleti’ni Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında bölüştürmüştür. Parçalanmış bir Anadolu Timur’un batı politikasının ana çizgisini oluşturuyordu.

Bu paylaşımaya göre:

İsa Çelebi : Balıkesir
Musa Çelebi : Bursa
Süleyman Çelebi : Edirne
Mehmet Çelebi : Amasya

Bu paylaşımın sonucu olarak Anadolu’da taht kavgaları ortaya çıktı.
1402’den 1413 senesine dek devam eden ve taht kavgaları ile geçen bu devre Fetret Devri adı verilir.
Şehzadeler arasındaki savaşı Bizans devamlı kışkırtmış, şehzadelerse Hükümdarlık için Anadolu Beyleri ve Bizans olmak üzere Sırp, Bulgar, Ceneviz, Venedik gibi ülkelere taviz vermek durumunda kalmışlardır.
Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi kendi aralarında anlaşarak İsa Çelebi ve Süleyman Çelebi’yi ortadan kaldırmış ve Anadolu’yu yeniden paylaşmışlardır.
Musa Çelebi Edirne’de, Mehmet Çelebi ise Bursa’da padişahlıklarını ilan etmişlerdir.
1413 senesinde Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi arasında çıkan  savaş neticesinde Musa Çelebi mağlup oldu.

NOT : I. Mehmet, Osmanlı Devleti’nin siyasi bütünlüğünü tekrar kurmuş, ülke yıkılmaktan son anda  kurtulmuştur.
Bu sebeple “I. Mehmet için Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusudur.” ibaresi sıklıkla kullanılmaktadır.

NOT : Osmanlı Devleti’nin parçalanma ve yok olma tehlikesi geçirmesine karşın Balkanlarda önemli bir toprak kaybı yaşamamasının nedenleri;

Adaletli vergi sistemi,
Tahrir ve Tımar sistemi,
Halka tanınan din ve dil hürriyeti,
Osmanlı Devleti’nin sürdürdüğü hoşgörü siyaseti,
Osmanlı Devleti’nin sağladığı güvenlik sistemi,
Fransa ile İngiltere arasındaki Yüzyıl Savaşları,
Ankara Savaşı öncesi yapılan Niğbolu zaferinin etkisi.

şeklinde sıralanabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları