Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri ve Viyana Kongresi

6 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

Fransız İhtilali’nin yaşandığı dönemde Avrupa’da mutlakiyetle yönetilen ve çok uluslu yapıya sahip devletler bulunmakta idi.
Fransız İhtilali’nin getirdiği fikirleri Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi devletler kendileri için tehlikeli gördüler. Bu nedenle Avrupalı devletlerle Fransa arasında 1793 – 1815 yılları arasında İhtilal Savaşları adı verilen savaşlar yapıldı.
Napolyon Bonapart Fransız İhtilali’nin getirdiği fikir akımlarını diğer devletlere karşı bir silah olarak kullandı. Fransızlar “Her millete bir devlet” sloganıyla hakimiyet alanlarını genişletmeye çabalıyorlardı. İhtilal Savaşları sonunda Avrupa’da dengeler altüst oldu. Fransa’nın Waterlo’da yenilmesiyle savaşlar son buldu. Avrupa’da bozulan dengeleri yeniden kurmak amacıyla Viyana Kongresi toplandı.

Viyana Kongresi (1815)

Avrupalı devletler bozulan Avrupa dengelerini kurmak ve savaşın sonuçlarını değerlendirmek için Viyana’da Avusturya Arşidük’ü Metternich (Meternik) başkanlığında bir araya geldiler. (1815)

Bu toplantı sonucunda Metternik Sistemi adı verilen bir politika belirlediler. Buna göre; “ Avrupa’nın herhangi bir yerinde ihtilal yanlısı bir ayaklanma çıkarsa, birlikte hareket edilecek ve ayaklanma bastırılacak.” Fakat ne hazindir ki; Avrupalı devletler aldıkları bu kararları Yunan İsyanı’nda Osmanlı Devleti söz konusu olunca uygulamadılar ve Yunan isyanına destek verdiler.

NOT :

Viyana Kongresi’ne katılan devletler Meternik Sistemi ile istediklerine ulaşamadılar. Napolyon’un yaptığı savaşlar sırasında 1789 İhtilali’nin getirdiği düşünceler, Avrupa devletlerinde 1830 ve 1848 İhtilalleri’nin yaşanmasına neden olmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Çağdaş Dünya Tarihi Soru Cevap