Haçlı Ordusunun Hareketi ve Morova İle İzladi Savaşları

13 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Haçlı Ordusunun Hareketi ve Morova İle İzladi Savaşları

Arka arkaya kazanılan iki savaştan sonra, Jan Hünyad ile Vladislas, Osmanlı kuvvetlerinin sonbaharda dağıldıklarını bildikleri için, zamanın uygun olduğunu kararlaştırdılar. Ekim 1443’te Tuna’yı aşan müttefik ordunun başında ikibin süvariye kumanda eden Jan Hünyad bulunuyordu. Sırbistan’ı işgal eden düşmanlar, Rumeli kuvvetlerini bozarak Kruşevaç (Akçahisar), Şehirköy ve Niş’i tahrip ettiler. Macar ve Polonya kralı Vladislas Jan Hünyad’ı iki konak arkadan takip ediyordu. 3 Kasım 1443’te Morova nehri kenarında vukubulan savaşı, üç koldan hücum edilmesine rağmen Osmanlı ordusu kaybetti. İkibin şehid ve dörtbin esir verildi. Bu zaferden sonra, düşman ordusu Sofya’ya indi. Bu sırada Bulgarlar, haçlı ordusuna her türlü yardımı yapmaya başladı. Düşman Meriç vadisine yol veren geçitlere dayandı.

Düşmanın geçmek için ilk uğradığı Karaboğazı geçidi Türkler tarafından tahkim edilmişti. Trayon geçidi de büyük kaya parçalan ile kapatılmıştı. Bu yüzden düşmanlar İzladi geçidinden geçmeyi kararlaştırdılar.

Ancak, düşmanı bu geçitte bizzat Sultan Murad karşıladı. Savaştan önce yapılan harp divanında, savunma yapılması tercih edildi. 24 Aralık 1443’te haçlıların saldırısı ile başlayan savaşı, Osmanlılar kaybettiler. Haçlılar İzladi savaşını kazandıktan sonra Filibe ovasına indiler. Yalvaç’ta üçüncü defa düşman ordusu ile savaşa tutuşan Osmanlılar, bu savaşta da mağlup oldular. 2 Ocak 1444’te yapılan savaşta Osmanlı ordusu büyük bir direnme göstermiştir. Kış mevsiminin şiddeti yüzünden sathi bir çekilme hareketi yapan Jan Hünyad Türk askerlerini pusuya düşürmek suretiyle yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşta Rumeli beylerbeyi Kasım Paşa düşmana esir düşmüştür. Esirler arasında padişahın damadı ve sadrazam Halil Paşa’nın kardeşi Mahmud Paşa da bulunuyordu.

Türk ordusunu tamamıyla imha edemeyen haçlılar, daha ileriye gitmeye cesaret edemediler. Dönerken kıştan büyük zarar gören düşman, ağırlıklarının önemli bir kısmını yollarda bırakmak zorunda kaldı.

Sultan Murad’ın üst üste yenilmesi, Avrupa’da daha teşkilatlı ve güçlü bir haçlı ordusunun hazırlanması hususundaki umumi arzuyu daha artırdı. Macarların Balkan içlerine kadar ilerlemeleri, Türklerin Asya’ya atılmaları ümidini iyice yaygınlaştırdı. Papa IV. Eugenius bu fikri açıkça ilan etti. Venedikliler ile Macaristan ve Burgondiya dukalıkları arasındaki müzakereler hararetlendi. Öte yandan İskender Bey Arnavutluk’a koşarak isyanlarına hız verdi. Diğer yerli Arnavut beyleri de, muhtelif yerlerde hareketlere başladılar. Tam bu sırada Amasya’da vali bulunan şehzade Alaeddin’in ölüm haberinin Edirne’ye ulaşması, Sultan Murad’ı çok sarstı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri