Hersekoğlu Ahmed Paşa’nın Hareketi ve Esareti

12 Mayıs 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Hersekoğlu Ahmed Paşa’nın Hareketi ve Esareti

Osmanlı kuvvetlerinin Adana’daki mağbuliyeti padişahı çok üzdü. Padişah Anadolu beylerbeyisi Hersekzade Ahmed Paşa’yı; emrine birçok Anadolu sancaklarının kuvvetleri ile Karaman beylerbeyisi Karagöz Mehmed Paşa’yı ve Hızır Beyoğlu Mehmed’i, kuvvetleri ile vererek Memlûklüler üzerine gönderdi. Adanalıların hisardan çıkmalarıyla başlayan savaşta, Ahmed Paşa, büyük bir cesaret sergiledi. Adanalılar, Memlûklü toplarını tahrip ettikleri için, ilk anda vaziyet Osmanlıların lehine gelişti.

Ancak Karagöz Mehmed Paşa ile Hızır Beyoğlu Mehmed’in bu sırada savaşa girmeyip Ahmed Paşa’yı yalnız bırakmaları 40.000 Osmanlı askerinin Memlûklülerce telef edilmesine sebep oldu. Bu arada Karaman vilayetinin askerleri firar etmiş; bazı Anadolu sancak beyleri de Niğde’ye kaçmışlardı.

Nihayet savaşı büyük bir dirayetle idare eden Atabek Özbek, Hersekzade Ahmed Paşa’yı, birçok Osmanlı askeri ile birlikte esir aldı. Ayrıca Osmanlı ordugahı da Memlûklülerin eline geçti. Adana kalesinden emanla çıkarılan 1.500 kadar Osmanlı askeri ile birlikte, alınan diğer esirler Halep, Şam ve Kahire’ye götürülerek, boyunlarına kafir haçı takılmak suretiyle sokaklarda dolaştırıldılar.

Emir Özbek, Adana kalesini tahkim ettikten sonra 1486 Kasım’ında Kahire’ye döndü. Boynuna zincir takılmış olduğu halde, Hersekzade Ahmed Paşa ile diğer Osmanlı subayları da esir olarak beraberinde getirmişti. Halka teşhir edilen esirler, daha sonra Sultan Kayıtbay’ın huzuruna çıkarıldılar. Kayıtbay tarafından azarlanan Hersekzade Ahmed Paşa, daha sonra emîr-i ahûr Kansuh’a teslim edildi. Bir müddet mahpus tutulan Ahmed Paşa, Sultan Kayıtbay tarafından Aralık ayında serbest bırakılmasıyla, diğer bazı Osmanlı subayları ile birlikte İstanbul’a dönmüştür.

Öte taraftan Karagöz Mehmed Paşa ile diğer Osmanlı subaylarının ihanetine fena halde içerleyen Bayezid, suçluların yakalanması için, ilgililere fermanlar yazdı. Karagöz Mehmed Paşa’nın tevkifi için bizzat vezir-i âzam Davud Paşa’ya emir veren padişah, onu Karahisar’da hapsettirdi. Diğer firarilere de münasip cezalar verildi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler