Cumhuriyet Döneminde Hukuk Alanında Yenilikler

21 Aralık 2013 tarihinde tarafından eklendi.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HUKUK:

Türk halkı Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere kayıtsız kalmamış ve topyekün bir kurtuluş savaşı başlatmıştır.
Kurtuluş Savaşı, sadece işgâlci güçlere karşı değil aynı zamanda milli egemenliğin sağlanması için de yapılmıştır.
Millet egemenliğin yolunda en önemli adım atılmış ve 23 Nisan 1920’de TBMM açılmıştır.

Mustafa Kemâl TBMM başkanı seçilmiş ve 24 Nisan günü mecliste bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Mondros Mütarekesi ile başlayıp BMM’nin açılışına kadar süren süreci anlatmıştır.

Atatürk Diyor ki:

“Gerek hayatı askeriyem gerek hayatı siyâsiyem bütün devir ve safhalarını düşmanlara karşı mücadele etmek ve millet iradesine dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuştur.”

BİLGİ NOTU:

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile yeni bir Türk Devleti kurulduğu gibi aynı zamanda “Egemenlik sadece Türk Milleti’ne verilmiş oluyordu.”
TBMM açıldığı zaman artık Türk tarihinde de bir dönüm noktası başlamıştı. Buna göre yüzyıllardır Türk Devletleri’nde uygulanan saltanat sistemi sona ermiş ve “millet egemenliği” ön plâna çıkmıştır.

BİLGİ NOTU:

Teşkilatıesasiye adı verilen 1921 Anayasası’na göre de;

“Egemenlik bilâkayduşart (Kayıtsız – şartsız) milletindir.” denmiştir.

Saltanatın kaldırılması
Egemenliğin millete geçmesi
Cumhuriyetin İlânı
Halifeliğin kaldırılması ile Yeni Türk Devleti hukuk inkılâbının ön aşamalarını gerçekleştirmiştir.

1. HUKUK ALANINDA DÜZENLEMELER:

Hukuk kuralları topluma huzur verdiği gibi güvende verir. Toplumun huzur ve güvenlik içinde yaşamasını sağlar.
Gelişmiş toplumlarda, hem toplumun ve hemde bireylerin ihtiyaçları toplumda huzur ve güveni sağlayacak şekilde düzenlenir.
Atatürk’e göre Batılılaşma hem kalkınma ve hem de aydınlanmanın ön şartıdır. Bundan dolayı her alanda olduğu gibi hukuk alanında da Batı tarzı kurallar egemen olmalıydı.

Bunun için;

1. Var olan hukuki düzenlemeler yenilenmelidir.
2. Bu işin yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na bağlı komisyonlar kurulmuş.
3. Batı kanunları incelenmiş ve Türk halkının ihtiyaçlarına göre bu kanunlar bazı düzenlemelerle alınmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Vatandaşlık Şifreleri