Yeni Türk Devletinde Sınıfsız Toplum Anlayışı İle İlgili Soru