Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması İle İlgili Soru