2 Haziran 1929’da Kabul Edilen toprak Reformu ile İlgili Soru