Atatürk Dönemi’nde Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar İle İlgili Soru