İkinci Çirmen (Meriç) Savaşı ve Batı Trakya’da Bazı Kalelerin Ele Geçirilmesi

30 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

İkinci Çirmen (Meriç) Savaşı

Bu sırada, Osmanlılarla barış halinde olduğu halde, Lala Şahin Paşa’nın ülkesine taarruz edeceğini anlayan Bulgar kralı Yuvan Susmanos, Makedonya Sırp kralı ile bir ittifak yaptı. Lala Şahin Paşa bir Bulgar prensliği olan Köstendil üzerine vardı. Köstendil tekfuru Konstantin, Lala Şahin Paşa’ya mukavemet edemeyerek şehri teslim etmek zorunda kaldı. Osmanlılara vergi ve asker vermek şartıyla yerinde bırakıldı (1371).

Yine bu sırada, Sultan Murad, Çatalca taraflarında bazı Bizans şehir ve kasabalarının fethiyle meşgul bulunurken Lala Şahin Paşa, Samakof yakınlarında Sırp kuvvetleri savaşa tutuşmuştu. Mağlup olan Sırplar kendilerine yeni müttefikler aramaya başladılar.

Kuzey Balkan bölgelerinde faaliyette bulunan Osmanlılar, Sofya’nın dışındaki hemen bütün çevreyi ellerine geçirmişlerdi. Sırpsındığı savaşından sonra, hem arazisini hem de kardeşlerini kaybeden Sırp kralı, intikam alma gayretine düşmüş idi. Diğer taraftan Bizans imparatoru Yuannis de Balkanlar’da Türklere karşı yeni bir haçlı hareketi oluşturmak için el altından faaliyetlerde bulunuyordu. Sırp kralının başkanlığında toplanan yeni bir haçlı ordusu, Edirne üzerine hareket etti. Meriç kıyısında vukua gelen çarpışmada, gaziler galip gelerek düşmanı perişan ettiler (1371). Sırp prensi Vukaşin ile kardeşleri savaşta öldüler. Pek ehemmiyetli plan bu zaferle Makedonya yolları Türklere açılmış oldu.

Batı Trakya’da Bazı Kalelerin Ele Geçirilmesi

Meriç kıyısındaki bu ikinci zaferden sonra Türk birlikleri sistemli bir şekilde ileri harekata başladılar. Kısa zamanda Trakya ile Makedonya’nın bir kısmı ele geçirildi. Gazi Evrenos, Gümülcine şehrini ikinci defa ele geçirdi. Daha sonra da, Gümülcine’nin batısında bulunan Barla ile İskeçe ve Marvoniya (Marolye, Pravişta) kalelerini ele geçirdi. Vezir Kara Halil Hayreddin Paşa da, Kavala, Drama, Zihne ve Serez şehirlerini (1371), bir yıl sonra da Karaferya kalesini fetheyledi. Serez kasabası, serhaddin başı olduğu için, bir uc vilayeti kabul edilerek, Gazi Evrenos Bey’e verildi. Anadolu’dan, süratle taze Türk nüfusu getirilerek, buralara iskan olundu. Evrenos Bey, Serez şehrini kendisine merkez yaptı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Osmanlılar Döneminde Çıkarılan Gazeteler