İlk Osmanlı Fetihleri

3 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

İlk Osmanlı Fetihleri

1281 yılında Kayı boyunun yönetimine geçen Osman Bey, Ahilerin en saygın kişisi Şeyh Edebali’nin kızı Malhatun ile evlendi. Böylece Ahilerin desteğini yanına alan Osman Bey Karacahisar, Bilecik ve Yarhisar’ı topraklarına kattı. 1298 yılında başkent Bilecik’e taşındı.

NOT : 

Bilecik demir madeni bakımından önemli bir yerdi. Osmanlı Devleti sonraki yıllarda demir madenini işleyerek ordunun silah ihtiyacını, buradan karşılamıştır.

Bu fetih hareketlerinin yapıldığı dönemde Osmanlı Beyliği Türkiye Selçuklularına bağlı bir uç beyliğiydi. III. Alaaddin Keykubat’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi Türkiye Selçuklu Devleti’nde otorite boşluğu yarattı ve Osmanoğulları’nın da bağımsızlığının önünü açtı. Osman Bey kendi adına para bastırarak bağımsızlığını ilan etti (1299). Sınırları genişleterek İzmit’e kadar yaklaştı.

Osman Bey’in Sınırları genişletme stratejisi;

1. Osman Bey’in Türk geleneğinde olan “Fetheden fethettiği yerin sahibidir” anlayışına dayanarak toprakları kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına dirlik olarak vermesi.
2. Komşularla iyi geçinip dostluk politikası izlemesi.

Koyunhisar Savaşı (1302)

İlk Osmanlı FetihleriOsman Bey’in Sakarya Havzası’nda genişleme siyasetini sürdürerek İzmit’e yaklaşması Bizans İmparatorluğu’nu harekete geçirdi. Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları kendi aralarında anlaşarak Osmanlı Beyliği’ne savaş açtılar. Koyunhisar (Bafeon) denilen bu savaşı Osman Bey kazandı.

Kite Kalesi alındı.
Bursa, kuzeyi hariç üç taraftan Osmanlı topraklaryla çevrildi.
İzmit yolu Türklere açıldı.

Bursa’nın Fethi (1326)

Osman Bey’in hedefi Bursa’yı almaktı. Bu amaçla şehri kuşatma altına aldı. Fakat rahatsızlığından dolay kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey öncelikle Bursa’nın Bizansla bağlantısını kesmek için Mudanya Limanı’nı ve Orhaneli’yi fethetti yardım alma umudunu kaybeden Bursa tekfuru şehri teslim etti.

Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329)

Kocaeli yarımadasındaki Kandıra, Aydos, Samandra, Karamürsel gibi kalelerin alınarak İznik’in kuşatılması Bizans İmparatoru III. Andronikos’u harekete geçirdi.
Maltepe mevkiinde Bizans ve Osmanlı kuvvetleri karşı karşıya geldiler. Savaş Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu savaşla:

Anadolu’da Bizansın etkinliği sona erdi.
Türk Beylikleri Osmanlı’nın faaliyetlerini yakından izlemeye başladılar.
İznik ve İzmit’in fethinin önü açıldı.

İznik (1331) ve İzmit’in (1337) Fethi

 İznik daha önce kuşatılmış, fakat Maltepe Savaşı nedeniyle kuşatma kaldırılmıştı.
1331 yılında İznik tekrar kuşatılarak fethedildi.
Şehri teslim alan Orhan Bey halka hoşgörüyle yaklaşarak, isteyenlerin şehirden ayrılabileceklerini, isteyenlerin de cizye (baş vergisi) ödeyerek kendi inanç adet ve geleneklerini koruyarak yaşayabileceklerini bildirdi.
 İznik Bizans’a karşı yapılacak seferlerde askeri üs olarak kullanılmak üzere merkez yapıldı.
 İznik’in alınmasından sonra 1337 yılında İzmit’de kuşatılarak Osmanlı egemenliğine alındı.

Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlılara Katılması (1345)

Çanakkale Boğazı’na ulaşmak ve Marmara Denizi’ne egemen olabilmek için Karesi Beyliği’nin taht kavgalarndan faydalanan Orhan Bey bu beyliğin topraklarını ele geçirdi. Osmanlı Devleti’ne katılan ilk beylik Karesioğulları beyliği oldu.

Karesi Beyliği’nin Osmanlı’ya katılmasıyla:

Karesi Beyliği’nin ileri gelenleri Hacı İlbey, Ece Halil, Evrenuz Bey gibi tanınmış kişiler, Osmanlıların hizmetine girdiler.
Osmanlı Devleti Adalar Denizi’ne ulaşmıştır.
Osmanlılarda denizcilik faaliyeti başladı.
Rumeli’ye geçiş kolaylaştı.
Hacı İlbey, Gazi Fazıl Bey, Ece Halil Bey ve Evrenuz Bey Osmanlı hizmetine girerek Rumeli’nin fethinde görev aldılar.
Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atılmış oldu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler