İlk Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı

8 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

BALKANLARDA OSMANLI HAKİMİYETİNİN GÜÇLENMESİ

İlk Osmanlı – Venedik Deniz Savaşı (1416)

Osmanlı Devleti’nin Ege denizinde güçlenmeye başlaması Venediklileri rahatsız etmekte idi.
Akdeniz’de Venedikliler’e bağlı Andros Adası gemilerinin Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine Çalı Bey komutasındaki Osmanlı donanması karşı mücadeleye geçerek Venedik gemilerine zarar verildi.
Ertesi yıl Gelibolu açıklarında yapılan savaşı Venedikliler kazandı. Çalı Bey şehit oldu.

NOT :

Venediklilerle Osmanlılar arasında yapılan ilk deniz savaşıdır. Osmanlıların denizlerde de varlığını göstermeye başlaması açısından önemlidir.

Balkanlardaki Gelişmeler

Çelebi Mehmet’in Balkanlarda üstünlüğü koruma çabası çalışmalarını, onun ölümüyle birlikte oğlu 2. Murat devam ettirdi.

Bu dönemde Balkanlarda kalıcılığı sağlamak için Venediklilerin elindeki Makedonya ve Selanik’in alınması gerekiyordu. Bu nedenle Venedikle Osmanlı Devleti arasında uzun yıllar savaşlar devam etti.
1430 yılına kadar süren bu savaşlar sonucunda Selanik, Yanya ve Serez fethedildi. Arnavutluk’ta Osmanlı egemenliği sağlandı. Ve Venedik’le barış yapıldı.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ilerleyişinden rahatsız olan; Sırp Krallığı, Bosna Krallığı, Eflak Prensliği ve Macar Krallığı, Osmanlı’ya karşı birlik oluşturdular. Bu sırada Macar Kralının ölmesi ile karışıklık yaşayan Macaristan’a II. Murat sefer düzenledi. Aynı zamanda Sırplara ait Semendire kalesini aldı. Tekrar Anadolu’ya dönen II. Murat Karamanoğulları isyanını bastırdı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Anayasa Kartları Soru Cevap