Türk-İslam Devletlerinde Merkezi otorite İle İlgili Soru