Türk-İslam Tarihinde bilimlerde ilk sınıflandırma ile ilgili soru