İnkılapçılık

1 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK İNKILÂBI’NIN TEMEL İLKELERİ (ATATÜRK İLKELERİ)

İnkılâpçılık

İnkılâp; Arapça, kalp kelimesinden gelmiş olup, bir milletin sahip olduğu, siyasî, sosyal ve askerî alanlardaki kurumların devlet eliyle makul ve ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

İnkılâpçılık ise; kurucu ve yapıcı bir düşünceyle modern toplum hayatında yeni ilerleme ve gelişmelere imkan hazırlamaya yönelik bir düşünceyi benimsemektir. İnkılâpçılık; bir taraftan uygarlık gereği yeni inkılâpları öngörürken, diğer taraftan da ileriye yönelmeyi gerekli kılmaktadır. Bu anlamda, inkılâpları sevmeyi ve korumayı, onları medenî ve insanî yaşayışın gereği olarak savunmayı öngörür.

İnkılâpçılık; Atatürk’ün diğer ilkelerini de içine alan, bir genel ve ana ilkedir. Bu anlamda, gerçekleştirilmiş olan bütün inkılâplar ve ilkelere sahip çıkmayı ifade eder.

Atatürk’e göre; Türk inkılâbı, Türk Milleti’ni son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medenî icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır. Onun inkılâpçılık anlayışını ise; Türk Milleti’nin ilerlemesini sağlayacak müesseseleri benimseyerek korumak ve savunmaktır.

Atatürk’ün inkılâpçılık anlayışının temelinde Türk Milleti’ni, dünya kültür ve medeniyetinden yararlandırma düşüncesi vardır. Ancak, Türk inkılâbı prensip olarak, toplum hayatında pratik ve teorik manada ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve problemleri çözmek şeklinde gerçekleşmiştir. Atatürk, yeri ve zamanı gelince gerçekleştirdiği bu inkılâplar ile; Türk Milleti’ni önceden planladığı çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak adımlan birer birer atmıştır. Bu anlamda, gerçekleştirilen bütün inkılâplar, Türk Milleti’nin ilerlemesini sağlamaya yönelik olmuşlardır.

Atatürk, Türk Milleti’nin ilerlemesinin devam etmesi ve bunu sağlayan ilke ve inkılâpların güvence altına alınması amacıyla inkılâpçılık ilkesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel prensiplerinden birisi olarak kabul etmiş ve bu ilkeyi de Anayasaya koydurmuştur.

Bu noktada inkılâpçılığın esasını da, eskiyi canlandırma teşebbüslerine imkan vermeyecek sağlam bir yeni düzen kurmak ve Türk Milletinin ilerlemesini sağlamak maksadıyla yapılmış inkılâpları koruyup, savunarak bu yönde ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara göre, akılcı, bilimsel ve ilerici çalışmalar yapmak oluşturmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri