İskender Bey’in Sulh İsteği ve Mütareke

24 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

İskender Bey’in Sulh İsteği ve Mütareke

İskender Bey, Osmanlı kuvvetlerine karşı Berat’ta uğradığı hezimetin hemen arkasından, Albılena ovasında, Mati nehri kenarında kazandığı baskın zaferinden sonra, Osmanlı akıncılarının saldırılarına karşı koymakta peşpeşe başarısızlığa uğramıştı. Vezir-i âzam Mahmud Paşa’nın Sırbistan seferi sırasında, Arnavutluk akını ile görevlendirilen Evrenosoğlu İsa Bey’in saldığı dehşet, çete savaşları ile Avrupa devletleri nezdinde itibar sağlayan İskender Bey’i, sığındığı sarp dağlara mahpus etmişti. Tam bu sırada kendisine her türlü desteği sağlayan Napoli kralının ölmesi, Osmanlılarla olan mücadelesinde İskender Bey’i desteksiz bıraktı. Zira Napoli’de Alfons’un yerine geçen oğlu Ferdinand’a karşı muhalif zümrelerin ortaya çıkması, İskender Bey’i eski metbûuna karşı yardım mecburiyetinde bıraktı.

Diğer taraftan Mati baskınını takip eden dört yıl içerisinde, Türk akıncılarına karşı hiçbir harekette bulunamayan ve padişahın Mora’yı ilhakından sonra da, üzerine bizzat geleceğini bekleyen İskender Bey, vakit geçirmeden barış teklifinde bulundu. Anadolu’da aleyhine bir ittifakın gelişmekte olduğunu gören ve müdahale zaruretine kesin kanaat getiren Fâtih, bizzat İskender Bey tarafından yapılan barış teklifini olumlu karşıladı (12 Nisan 1463). Anlaşmaya göre, İskender Bey, her yıl saraya muayyen miktarda devşirme oğlanı gönderecek, yıllık haraç ile hayvan verecek ve padişahın seferlerine katılacaktı.Ancak, her iki taraf da, anlaşmaya riayet etmediler. Karşılıklı aldırılar ve akınlar aralıksız devam etti. Nihayet, ileride de örüleceği üzere Arnavutluk meselesinin halli için Fâtih, bizzat bu ölgeye sefere çıktı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarihte İlkler