Osmanlıda Mutlak Otoritesi Sınırlanan Padişah İle İlgili Soru