Padişahın Mutlak Otoritesinin Sınırlandırılması İle İlgili Soru