2. Maşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan parti ile ilgili test