İpek Yolunun Ticari Faaliyetler Açısından Önemi ile ilgili soru