İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Töreler ile ilgili soru