İlk Türk Devletlerinde Yazılı Hukuk Kurallarının Gelişmemesinin Nedenleri test soruları