Türk Tarihinde ilk Yazılı Hukuk Kuralları ile ilgili test sorusu