İstanbul’un Fethi Sonrası Askeri ve Siyasi Gelişmeler

11 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

ASKERİ VE SİYASİ GELİŞMELER (1454 – 1480)

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Devletin siyasi, ekonomik, ve askeri alandaki güvenliğini sağlamanın yanı sıra:

a. Avrupa’da doğan tepkileri önlemek
b. Batı dünyasının birleşmesini önlemek
c. Batıdaki hakimiyeti pekiştirmek
d. Balkan uluslarını tamamen yönetimi altına almak
e. Sınırları genişletmek
f. İslamı yaymak
g. Doğudan gelen Türkmenlere yer bulmak nedenleriyle batıya yönelik birçok sefer düzenlemiştir.

Sırbistan Seferi (1459)

Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklara katılan Sırbistan üzerine dört sefer düzenledi. Bu seferler sonunda Belgrad hariç Sırp toprakları Osmanlı’ya bağlandı.

Mora’nın Alınması (1460)

Mora halkının yardım istemesi üzerine düzenlenen sefer sonucunda, Mora alınarak Akdeniz’de hakimiyeti sağlama yolunda önemli bir adım atılmış ve Bizans’ı diriltme hayali son bulmuştur.

Eflak Seferi (1462)

Macarlarla ittifak yapan Vilad Tepeş’in Osmanlı topraklarına saldırması ve gönderilen elçiyi öldürmesi üzerine, yapılan sefer sonucunda Eflak Osmanlı’ya bağlı bir eyalet haline gelmiştir.

Bosna – Hersek Seferi (1463)

Haçlı savaşlarının tamamına katılan Bosna üzerine sefere çıkılarak Bosna fethedildi. Böylece;
Venedik karadan da kuşatılacak duruma geldi.
Bosnanın alınmasından sonra Hersek de Osmanlı yönetimini kabul etti.

Boğdan’ın Alınması (1476)

Boğdan’ın ödediği vergiyi kesmesi üzerine sefer düzenlendi.
Boğdan Osmanlı Devleti’ne bağlı bir beylik haline geldi.

Arnavutluk Seferi (1479)

Venediklilerle yapılan mücadeleler sırasında Arnavutluk üzerine iki sefer yapılmış, fakat başarı sağlanamamıştır.
Yapılan üçüncü seferle Venedik egemenliğindeki Arnavutluk Osmanlı topraklarına katıldı.

Fatih Anadolu’da
Anadolu’ya yönelik fetih hareketlerinde Fatih’in amacı:

Rumelide rahat hareket etmek.
Anadolu’da siyasi otoriteyi sağlamlaştırmak.
Doğu’yu güvence altına almak.
Karadeniz ticaretini güvence altına almak.

Amasra’nın Alınması (1460)

Amasra Cenevizlilerden alınarak bu bölgede Ceneviz hakimiyetine son verilmiştir.

Sinop’un Alınması (1461)

Sinop ve Kastamonu yöresinde hakim olan İsfendiyaroğlullarına son verilerek bu bölge Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Trabzon’un Alınması (1461)

Trabzon’un vermesi gereken vergiyi ödememesi ve Akkoyunlu Devleti ile ittifak kurması üzerine Trabzon fethedilmiştir. Böylece:

Bizans’ın yeniden kurulma hayalleri son buldu.
Karadeniz’in Anadolu sahillerinde güvenlik sağlanmış oldu.

Karamanoğulları’nın Osmanlılara Bağlanması (1466)

Fatih’in yardımıyla Karaman tahtına çıkan Pir Ahmet’in Osmanlılar’a karşı Venedikle anlaşması üzerine Konya, Karaman alınarak beyliğin topraklarının büyük bir kısmı ele geçirildi. Pir Ahmet, Uzun Hasan’a sığındı. Bu durum Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti’nin arasını açtı.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kartları – 2