İtalya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

11 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

İtalya’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri

İtalya da Almanya gibi milli birliğini XIX. yüzyılın ikinci yarısında tamamlamış bir devletti. Bununla beraber derin bir tarihe ve kültüre sahip olan bu devlet, diğer Avrupalı emsalleri arasında çeşitli sahalarda yer almak istiyordu. Dünya’nm büyük bir bölümü diğer Avrupalı devletlerce sömürgeleştirildiği için, İtalya şansını Osmanlı topraklarında denemek istedi. Bu şekilde geç de olsa Avrupa’daki sömürge yarışına katılmak istiyordu. Amacını gerçekleştirmek isteyen İtalya, 1911 Eylül’ünde Trablusgarp ve Bingazi’nin kendisine terki isteğinin kabul edilmemesi üzerine, Osmanlı Devleti’ne savaş açarak buraya asker çıkardı. Ardından Rodos ve 12 Ada’yı işgal etti. 1912’de imzalanan Uşi Antlaşmasıyla da Trablusgarp ve Bingazi üzerindeki amaçlarına ulaştı ve buraları sömürgeleştirdi.

İtalya, Birinci Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri’nin yanında katıldıktan sonra, onların aralarında gerçekleştirdiği, Osmanlı Devleti aleyhindeki gizli anlaşmalara da iştirak etti. Bu anlaşmalarda, kendisine İzmir ve havalisi vaadedildi. Fakat, savaş sonunda İngiltere tarafından kendisine vaadedilen topraklar Yunanistan’a verilmek istendi. Zira İngiltere, Ege’ye özellikle de İzmir’e İtalya gibi bir devletin yerleşmesini istememiştir. O’nun yerine kuruluşunu İngiltere’ye borçlu olan Yunanistan tercih edilmiştir. Bu yüzden İtalyanlar, Kurtuluş Savaşı’nda diğer devletlere göre, Türkiye’ye karşı kesin bir tavır almamışlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Kısa Cevaplı Soru ve Cevapları