İzmit’in Fethi

26 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

İzmit’in Fethi

Bu tarihlerde ticaret merkezi olan İzmit hayli zengin bir şehir idi. Akçakoca’nın başlatıp tamamladığı fetihlerle İzmit kalesi dışındaki bütün yerler Osmanlıların eline geçmişti (1331). Orhan Gazi, İzmit’i bir ara eline geçirmeye muvaffak olmuşsa da, Bizans tekfurunun yardımı ile tekrar Bizanslılara teslim edilmişti.

Ancak Orhan Gazi, tatbik ettiği kuşatma sistemi ile, İzmit kalesini altı yıl içinde teslim olacak raddeye getirdi ve nihayet 1337 yılı başında çok şiddetli bir kuşatma başlattı. Şehirde, hayatı felce uğratan bir kıtlık yaşandı. Sonunda, Bizans Paleologos hanedanına mensup olan Marika’nın, mallarını bir gemiye yükleyip İstanbul’a gitmesiyle şehir tamamen Türklerin eline geçti. Orhan Gazi, şehir halkına adaletle muamele etti. İdaresini de, o taraflarda fetih ve akınlar yapmak kaydı ile oğlu Süleyman Paşa’ya verdi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Şifreleri