Karamanoğlu Mehmed’in Bursa’yı Kuşatması ve Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’ya Geçmesi

7 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Karamanoğlu Mehmed’in Bursa’yı Kuşatması ve Çelebi Sultan Mehmed’in Anadolu’ya Geçmesi

Osmanlı hükümdarı, Rumeli’de kardeşi Musa Çelebi ile mücadele ederken, Karamanoğlu Mehmed Bey, sık sık Osmanlı topraklarına taarruz etmekte idi. Yapılan anlaşmalara riayet etmemeyi adet haline getiren Karamanoğlu Mehmed Bey, ilk defa 1410 yılında, Germiyanoğlu Yakub Bey’in arazisine saldırmıştı. Bir yıl sonra, bütün Germiyan topraklarını ele geçiren Mehmed Bey, beyliğin merkezi olan Kütahya’yı da yakıp yıkmak suretiyle tahrip etmişti.

Sultan Mehmed, Rumeli’de kardeşi ile üçüncü defa savaşa başladığı sırada, Mehmed Bey Bursa’yı muhasara etti. Şehri yağma ettiği gibi, dayısı Yıldırım Bayezid’in ölüsünden intikam almaya da kasteden Mehmed Bey, şehir halkını fena halde tazyike başladı. Bursa muhafızı Hacı İvaz Paşa, bir ay süreyle, Bursa’yı cesaretle savunmuş, Karamanoğlu’nun hilelerine ve aldatıcı tekliflerine hiçbir suretle yanaşmamıştır.

Karamanoğlu, kale önünde hiçbir başarı elde edemeden kuşatmayı sürdürdüğü sırada, Musa Çelebi’nin cenazesi Kaplıca’ya ulaşmıştı. Osmanlı padişahı geldi diye telaşa kapılan askerlerini teskin için, bizzat gidip cenazeyi gören Karamanoğlu, vaziyetinin tehlikeye girdiğini görerek, kuşatmayı kaldırıp süratle çekilmeye başladı. Germiyan topraklarından geçmeye cesaret edemeyen Mehmed Bey, Kirmasti ve İsparta cihetinden Karaman ülkesine dönmüştür. Bu dönüş sırasında, Karamanoğlu’nun; şişman nedimi Harman Danası’nın, iriliği ve şişmanlığı dolayısıyla, ordunun arkasından yetişememesi üzerine, kendisine hitaben “Sultanım! Osmanlı’nın ölüsünden böyle kaçarsın; dirisi gelse idi halin ne olurdu?” demesine incinerek nedimini oracıkta bir ağaca astırdığı pek çok kaynakta rivayet edilmektedir.

Çelebi Sultan Mehmed, Edirne’deki devlet işlerini yoluna koyduktan sonra Karamanoğlu’nun tecavüzlerini def etmek için Anadolu’ya geldi. Karamanoğlu, ülkesine çekilip kalesine sığındığı için üzerine gitmeyerek, devlet işlerini tanzime başladı ve daha sonra da Aydınoğlu Cüneyd Bey üzerine hareket etti.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Altın Bilgiler