Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi

3 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

KAYILAR ANADOLU’DA

Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle Batı Anadolu’da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden oluşturmayı amaçlayan mücadeleler hız kazanmıştır. İşte bu mücadelelerin sonucunda, Anadolu’da Osmanoğulları’nın yıldızı parlamış ve tarih altı yüzyılı aşan bir Türk devletine tanıklık etmiştir.
Söğüt’te temeli atılan Osmanlı Devleti, hakimiyeti altındaki ülke sınırlarını 16. yüzyıl içinde en geniş sınırlara ulaştırmıştır. Bugün dünya haritası üzerinde yer alan: Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye, Moldovya, Ukrayna, Kırım, Dağıstan ve Kafkaslar, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt, Yemen, İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Sudan, Mısır, Etiyopya, Somali, Eritre, Libya, Tunus, Cezayir, Kıbrıs, İran’ın batı kısımları, kısaca Basra’dan Viyana’ya Kafkasya’dan Fas’a Kırım’dan Yemen’e kadar olan coğrafya üzerindeki bütün devletler Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde idi.
Osmanlı Devleti iki imparatorluk, onlarca devlet ve birçok beyliğe son vermiş, devrinin birçok büyük devletini dize getirmiş ve dünyada tek hanedanın hüküm sürdüğü en uzun ömürlü devlet olmuştur.

Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi

Kayı Boyunun Sembolü

Kayı Boyunun Sembolü

Osmanlı Hanedanı tarihte birçok Türk Devleti kuran Oğuzların Gün Han kolunun Kayı boyuna mensupturlar.
Kayılar, Malazgirt Zaferi’nden (1071) sonra diğer Türk boylarıyla birlikte Anadolu’ya geldiler. Anadolu’da Ahlat yöresine yerleştiler.

NOT : Balkanlarda dini ve siyasi birlik yoktu. Çok sayıda mezhep ve etnik grup mevcuttu. Katolik Ortodoks ve Bogomil adındaki Hıristiyan mezhepleri arasında çatışmalar yaşanmaktaydı.
Özellikle Katolik Macarlar, Balkanları ele geçirerek Ortodoks Balkan Devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.
Daha sonraları Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara’nın batısındaki Karacadağ bölgesine yerleştirildiler. Bir süre sonra Söğüt ve Domaniç yöresi kayılara yaylak ve kışlak olarak verildi. Artık Kayılar Bizans sınırına yakın uç bölgelere kadar gelmişlerdi. Ertuğrul Gazi Dönemi’nde kayılar batı yönünde ilerlediler. Kayılar Sembol (damga) olarak ok ve yayı kullanmışlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap