1921 anayasasına göre devlet başkanlığı nasıl görülmüştür