1924 anayasasına göre seçme ve seçilme hakkı kime aittir