1924 anayasasında kişi hürriyeti nasıl tanımlanmıştır