kitabül cebr vel mukabele ilk cebir kitabı kime ait