ayestafanos antlaşması iptal edilerek yerine hangi antlaşma uygulanmıştır