osmanlı ekonomisi hangi anlaşma ile dışa bağımlı hale gelmiştir