osmanlıda askerlere ve üst düzey devlet gösrevlilerine verilen toprak