osmanlıda ordu içindeki davalara bakan kişi kimdir