geliri hükümdar ve hanedan üyelerine ayrılan toprak nedir