Küçük Mustafa’nın İsyanı ve Öldürülmesi

10 Nisan 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Küçük Mustafa’nın İsyanı ve Öldürülmesi

Sultan Murad İstanbul üzerine hücuma geçeceği sırada, imparatorun tahriki ve Karamanoğlu ile Germiyanoğlu’nun askerî yardımı ile Küçük Mustafa Çelebi harekete geçirilerek Bursa üzerine gönderilmişti, şehzadenin lalası şarabdar İlyas henüz 13 yaşında bulunan küçük Mustafa’yı istediği tarafa çekebiliyordu. 1422 Ağustos’unda Bursa’yı kuşatan Mustafa Çelebi şehrin teslim olmaması ve Mihaloğlu Mehmed Bey’in kuvvetlerinin de yetişmesi üzerine İstanbul’a giderek Bizans imparatoruna sığınmıştı (30 Eylül 1422). Silivri’ye giderek imparatorla görüşen Küçük Mustafa, Rumeli askerinin baskını üzerine, Kocaeli’ne geçti ve orada halk tarafından padişah olarak tanındı. Daha sonra 40 gün süreyle İznik’i kuşatan Mustafa Çelebi, Sultan Murad’m talimatı üzerine kale kumandanı Firuz Bey’den şehri barış yolu ile aldı ve vezir-i âzam Mustafa Paşa’nın sarayına yerleşti. Burada padişahlığını ilan ederek, adamlarına toprak temlikine ve etrafa hükümler göndermeye başladı.

Keyfiyetin ciddi bir hal alması üzerine, Sultan II. Murad İstanbul kuşatması için bir miktar asker bırakarak, lalası Yörgüç Paşa’nın ısrarı ile Bursa’ya geldi ve hiç eğlenmeden İznik’i kuşatı. Kış yaklaştığı için, Küçük Mustafa’nın askerleri dağılmıştı. Şarabdar İlyas’a Anadolu beylerbeyliğini taahhüt eden Sultan Murad, halkın da yeniden kendi tarafına dönmesi üzerine kuşatmayı yoğunlaştırdı. Mihaloğlu Mehmed Bey kumandasındaki kuvvetler, bir baskın sonucu şehre girmeye muvaffak oldular. Taceddinoğlu Mahmud o sırada hamamda bulunan Mustafa Çelebi’yi bir ata bindirerek kaçırmak istedi ise de, Mihaloğlu Mehmed Bey ile çarpışmaya girişerek onu öldürdü. Ancak kendisi de yetişen askerler tarafından öldürüldü. Bu sırada şarabdar İlyas genç şehzadeyi alarak, sur önüne gelmiş olan Sultan II. Murad’a teslim etti. Askerler şehri yağmaya başladığı bir sırada, Küçük Mustafa Çelebi, padişahın emri ile, şehrin dışında bir incir ağacına asılarak idam edildi (20 Şubat 1423). Cenazesi Bursa’ya götürülerek babasının yanına defnedildi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tarih Sınavda Çıkacak Konular