Lüblüce ve Aşağı Sakarya’da Bazı Kalelerin Fethi

23 Mart 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Lüblüce ve Aşağı Sakarya’da Bazı Kalelerin Fethi

Köse Mihal’in İslâmiyet’i kabulünden sonra Osman Gazi, birbiri arkasına sefer ve fetihlere başladı. Önce, Germiyanoğlu’nun muhtemel saldırılarına karşı oğlu Orhan’ı Saltuk Bey ile birlikte Karacahisar’a gönderdi. Bu sırada Alaeddin, annesi ile birlikte Bilecik’te idi. Daha sonra, Köse Mihal ile birlikte Uludağ’ın kuzey eteğinde bulunan ve Leblebici hisar da denilen Lüblüce (Lubluce, Cubuclea) hisarı üzerine bir akın tertipledi. Kalenin tekfuru, Osman Gâzî’yi istikbâle çıkarak itaatini arzetti. Bunun üzerine idare kendisine bırakıldı ve oğullarından biri Osmanlı hizmetine alındı. Buradan Lefke üzerine varıldı. Lefke ve arkasından da Mekece tekfurları kılıca sarılmaksızın itaatlerini sundular. Böylece kolayca fethedilen kalelerinin idaresi kendilerine bırakıldı.

Zamanında, Ertuğrul Gazi’nin izni ile bu havaliye yerleşmiş olan Samsa Çavuş, tekfurların kerhen itaat ettiklerini söyleyerek, Mekece ve Lefke’nin kendisine verilmesini istediyse de Osman Gazi, bu adamların mülk ve memleketlerinden tamamen mahrum bırakılmalarının doğru olmayıp, yerlerinde bırakılmalarının daha münasip olacağını söyledi. Ancak Samsa Çavuş’un sözünü de yabana atmayarak, Yenişehir suyunun Sakarya ırmağına döküldüğü yerde, sarp bir kaya üzerinde bulunan küçük bir hisarı ona verdi ve kendisini, itaatlerini arzeden tekfurların gözetlenmesi ile görevlendirdi. Bu hisarın bulunduğu köy, hala Çavuş köyü olarak anılmaktadır.

Gaziler buradan Geyve Akhisarı (Pamuk Ova) üzerine hareket ettiler. Kalenin tekfuru birkaç bin askerle karşı koymaya teşebbüs ettiyse de vukubulan şiddetli çarpışmada mağlup olarak hisara çekildi. Bilahare, savunmadan aciz kaldığı için Sakarya nehri üzerinde bulunan Karaçiş (Kara Cebesi) hisarına kaçtı. Gazilerin serdarı Orhan Gazi, Akhisar’ı ele geçirdi. Daha sonra Geyve üzerine varıldı. Osman Gazi’nin hareketini haber alan tekfur, Geyve kalesini boşaltarak, ahaliyi de yanına alıp, Kuru Dere adıyla anılan müstahkem bir vadiye çekildi. Burada sarp ve geçilmesi zor bir geçit bulunuyordu. Ancak Osman Gazi ve arkadaşları geçidi aşarak vadiye girmeye muvaffak oldular. Tekfuru esir alıp bütün mallarını yağmaladılar. Daha sonra Geyve kalesine çok yakın bir yerde bulunan ve Tekürpınarı adı ile meşhur olan kalenin üzerine vardılar. Bu sırada Osman Gazi’nin beylik merkezine denmesi icap ettiğinden hisarın fethi ile Aykut Alp’in oğlu Kara Ali görevlendirildi. Kara Ali, kısa bir zamanda hisarı ele geçirdi. Bunun üzerine hisar ve çevresi, kendisine temlik edildi. Kara Ali ele geçirdiği sayısız ganimeti Osman Gazi’ye gönderdi. Osman Gazi, Geyve ve çevresinde fethedilen yerleri ve hisarları yararlık gösteren gazilere dağıttı. Kara Ali, daha sonra Geyve’ye yakın yerlerden Yenikale, Önde ve Yanıkçahisar kalelerini de zabtetmiştir (1313).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap