Maarif Kongresi

2 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

MAARİF KONGRESİ

Kurtuluş Savaşı ’nın en zor zamanlarında, düşmanın Eskişehir’e, Afyon’a saldırdığı dönemde 15 – 16 Temmuz 1921’de Ankara’da bir araya gelmiştir. Muallimler birliğinin toplandığı kongerede açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır.
Çoğunlukla ilk ve orta öğretim kademelerinin hedefi ve programı ile ilgili tartışmaların yapıldığı, okul ve öğrenci sayılarının tespit edilmeye çalışıldığı, eğitime milli bir yön kazandırılmaya çalışıldığı büyük bir eğitim kongresidir.

Toplantıda Mustafa Kemal, şu an eğitim için harcanan gayretlerin , gelecekteki eğitimin temellerini atmaya kafi gelmeyeceğini, gerekli araçlara sahip oluncaya dek geçecek olan devrede özen ile çizilmiş bir eğitim programı uygulanıp, eğitim örgütünün en verimli biçimde çalıştırılacağını belirtiyordu.

Kongrede öğretimin sadeleştirilmesi, uygulamalı duruma getirilmesi ve bölgelere göre çeşitlendirilmesi istenmiştir.
Açılış konuşmasında Mustafa Kemal, savaşa ve tüm maddi imkanların düşmanı kovmak amacıyla kullanılması zorunluluğuna rağmen, millî bir eğitimin temellerinin atılması, yapılacak işlerin programa bağlanmasını istemiş, o güne dek izlenen eğitim yöntemlerinin neden olduğu  zararlar anlatılmıştır. Savaş ortasındaki bu kongrede Mustafa Kemal’in söylediği bu sözler, kültür ve eğitime verdiği önemin milletine beslediği inancın belirgin bir ifadesidir.

Mustafa Kemal askeri ve siyasi bir dahi olduğu kadar, milletine eğitimle çağ atlatmayı düşünen büyük bir liderdir. Mustafa Kemal’in milli eğitim konusunda yaptıkları, bunun en güzel örnekleridir. Maarif Kongresi de bu konuda atılmış en önemli adımdır. Mustafa Kemal bu konuda; “En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder.” diyerek eğitime verdiği önemi göstermiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KPSS Tarih Soru Cevap